Napisz na adres:

kontakt@plasterek-cytryny.pl

Możesz sko­rzys­tać także z for­mu­la­rza kon­tak­towego obok.

Napisz do mnie, jeżeli potrze­bu­jesz pomo­cy w jakiejś kwestii, chcesz naw­iązać współpracę blo­gową / reklam­ową lub zle­cić wyko­nanie pro­jek­tu graficznego.

Mam na imię Weroni­ka i będzie mi miło, jeżeli zwró­cisz się do mnie po imie­niu. Nie lubię budować niepotrzeb­nych bari­er pomiędzy mną, a moi­mi Czytel­nika­mi i Klientami.

Prefer­u­ję kon­takt mailowy, dlat­ego nie poda­ję na stron­ie mojego numeru telefonu.

Odpowiadam na wszys­tkie maile. Robię to najszy­b­ciej, jak tylko jest to możli­we, od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–17.00.

Formularz kontaktowy